Niketas Kastamonites, military man under Alexios I    M XI / E XII

Νικήταν (Blachernai II.35, Skoulatos 155) (Niketas 108)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107995