Niketas Chalkoutzes    M XI

Νικήτᾳ (DO III.25.1) (Niketas 20198)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/155115