servant of Konstantinos, the epi tes trapezes of Eirene Doukaina    L XI / E XII

τὸν ἴδιον οἰκέτην (Anonymus 876)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/162061