Emperor Manuel I Komnenos    E / L XII

Μανουὴλ Κομνηνός (BBÖ I.29, Varzos 81-I.422, Seyrig 8) (Manuel 1)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107722