Achilleus, son of paroikos Kale at Hagios Nikolaos    E XII

Ἀχιλλέα (Achilleus 101)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/106214