Basileios, epi tou kanikleiou    M XI

Βασίλειος (Basileios 111)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/106761