Dobrana, wife of paroikos Nikolaos tou Nixa at Radolibos    E XII

Δοβράναν (Dobrana 103)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/106963