Ioanni[kios?], paroikos zeugaratos at Radolibos    E XII

Ιωαννι... (Ioanni... 101)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107432