Theodoros Stypeiotes, epi tou kanikleiou    E / M XII

Θεοδώρου (cf. Varzos 146α-II.368) (Theodoros 186)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/119741