Nikolaos Euphyes, imperial notarios of the sekreton of the oikeiaka    L XI

Νικόλαος (Nikolaos 201)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/120461