Nikolaos Akropolites, chartoularios of the stratiotikon logothesion    L XI

Νικόλαος (Nikolaos 202)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/120462