Nikephoros Bryennios, husband of Eirene Kontostephanina Komnene    E / M XII

Νικηφόρος (cf. Varzos 136-II.294) (Nikephoros 17004)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/151741