Theo[...], protospatharios epi tou Chrysotriklinou and krites of Paphlagonia    L X / E XI

Θεο[...] (DO IV.11.15) (Anonymus 20254)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/152127