Nikolaos Matzoukes, dikastes (krites) of Tarsos and Seleukeia    M XI

Νικόλαος (Nikolaos 20119)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/155204