Nikolaos Eleodorites, epi tes megales hetaireias    M XI

Νικολάῳ (Nikolaos 20237)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/155320