Eustathios Kymineianos, megas droungarios of the fleet    L XI / E XII

Εὐσταθίῳ (Skoulatos 57) (Eustathios 15001)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/156636