Niketas, kouboukleisios, protosynkellos, chartophylax of patriarchate    M XI

Νικήτας (Niketas 162)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/157375