Leon Kamilailas, paroikos of Nea Mone at Kalothekia    M XI

Λέων (Leon 201)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/158388