Thearestos (?) Manouelites, monk and kouboukleisios    L XI / E XII

Θεαρέστῳ (Thearestos 20101)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/160488