Maria Doukaina, wife of Alexios Kontostephanos    E / M XII

Μαρίαν (cf. Varzos 106-II.58) (Maria 25001)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/161339